PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 25 juni 2021

Versoepeling coronamaatregelen


Er kunnen weer meer mensen naar de kerk.

Voor zondag 27 juni en de zondagen erna zijn de corona-regels iets versoepeld:
- met in acht neming van de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen er 40 kerkgangers in de Oase, 74 in de Pelgrimskerk en 60 in de Regenboog,
- er mogen 2 liederen worden meegezongen, bij voorkeur aan het einde van de eredienst,
- goede ventilatie van de kerkzaal blijft zeer wenselijk.
Frits von Meijenfeldt, Scriba

N.B. ook de mondkapjesplicht vervalt per 26 juni