PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
zaterdag 23 april 2022

Gebouwen


De afgelopen maanden heeft het CvK gesproken met gegadigden voor de Pelgrimskerk en De Oase.

Het resultaat van deze gesprekken is samengevat in een uitgebreid en zorgvuldig advies aan de Algemene Kerkenraad. De eerste vraag was of de PGZ zou kiezen tussen verhuur of verkoop. In haar vergadering van 6 april zou de Algemene Kerkenraad een beslissing nemen. Vlak voor deze vergadering bleken er nieuwe ontwikkelingen rondom de totstandkoming van een Diaconaal Centrum te zijn, waarbij De Oase een belangrijke rol zou spelen. De besluitvorming rondom De Oase is daarom uitgesteld tot eind mei. Wat betreft de Pelgrimskerk heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met het voorstel van het CvK om verder in gesprek te gaan met een aantal gegadigden over de verkoop van de Pelgrimskerk. Bij de mogelijkheden voor de Pelgrimskerk horen zowel een kerkelijke bestemming als een maatschappelijke en commerciële herbestemming.

Wij wensen het College van Kerkrentmeesters veel wijsheid toe bij het verdere traject.

Beppie van der Plas,
E voorzitter@pwzz.nl