PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
donderdag 5 mei 2022

Viering in De Oase


We kunnen terugkijken op een mooie viering in De Oase, vorige week vrijdag. 

Zo’n 20 bewoners van de Albrandswaard en omringende flats waren aanwezig. Fijn dat ook onze oudere gemeenteleden na twee coronajaren weer een live viering konden bijwonen. In het beleidsplan is vastgelegd dat er, naast de reguliere viering op de zondag in De Regenboog, ook ruimte is voor andere vieringen in de wijken. We hopen dat met de komst van Jan en Els van der Wolf dit structureel vorm gaat krijgen.

Beppie van der Plas