PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

KerkenraadAlgemeen
De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

Sinds 27 juni 2021 is de samenstelling van de wijkkerkenraad als volgt:

 

 • Gerard Baak - bijzonder ouderling kerkrentmeester, voorzitter college van organisten
 • Wil Bettenhaussen-Baak - ouderling Pastoraat
 • Tineke Blankespoor-Traas - diaken
 • Mieke Brak - ouderling Pastoraat
 • Elma van den Broek-Buis - diaken
 • Marianne Brouwers-van Lienden - ouderling Pastoraat
 • Henk Fokke - ouderling Pastoraat
 • Wout van Goeverden - diaken
 • Sjaak Jansen - ouderling Algemene Kerkenraad
 • Astrid Maas-van den Berg - ouderling
 • Hilde Maassen - diaken
 • Frits von Meijenfeldt - ouderling Vorming en Toerusting, scriba, e-mail: scribavandepor@gmail.com
 • Beppie van der Plas - voorzitter, e-mail: voorzittervandepor@gmail.com
 • Monique Schrijver - diaken
 • Gerda Vooijs - ouderling Jeugd 
 • Henry van der Wiel - ouderling, kerkrentmeester