PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Jeugd


Samenstelling werkgroep Jeugd
Voorzitter:
Gerda Vooijs-van den Broek, E gerda.vooijs@gmail.com
Leden:
Trudy Sneller
Deborah van Velzen
Coby Velzen
Willem Vooijs
Marieke van der Zee-Schipper
Ilona van der Zwan

Taken
De werkgroep Jeugd coördineert de activiteiten voor de kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar. Hieronder verstaan wij:

  • Crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst tijdens de zondagse Eredienst
  • Tienertent, op iedere vrijdagavond
  • Kliederkerk, eens in de maand op zaterdag. 

Vergaderfrequentie
De werkgroep Jeugd komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar