PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

ANBI


Algemene gegevens PWZZ behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Zoetermeer RSIN/fiscaalnr. 823524103
Diaconie Protestantse Gemeente Zoetermeer RSIN/fiscaalnr. 824133626

Telefoonnummer (facultatief):

+31 79 316 82 56

RSIN/Fiscaal nummer:

823524103

Website adres:

www.pwzz.nl

E-mail:

scriba@pwzz.nl 

Adres:

1e Stationsstraat 86

Postcode:

2712 HK

Plaats:

Zoetermeer

Postadres:

Frans Halsstraat 3

Postcode:

2712 JS

Plaats:

Zoetermeer

 
De PWZZ vormt een wijk van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. De Protestantse Gemeente Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".  (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Protestantse Gemeente Zoetermeer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 

Zie voor verdere informatie zoals beleidsplan en financiële verantwoording, de website van de Protestantse Gemeente Zoetermeer: www.pgzoetermeer.nl/anbi.php