PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Kerkrentmeesters


Samenstelling werkgroep Kerkrentmeesters
Voorzitter: Henry van der Wiel, E hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
Leden:
Arie van den Berg (beheer/gebouwen)
Gerard Bettenhaussen (beheer/gebouwen)
Wim van der Ende (beheer/gebouwen)
Anton Eelco Gerritsma (Financien) 
Jan Jonker (secretaris)
Gerard Vinke (penningmeester)

Taken     
Het werkterrein van de Werkgroep Kerkrentmeesters beslaat de volgende aandachtsgebieden:

 • Meerjarenramingen groot onderhoud - opstellen i.o.m. het College van Kerkrentmeesters
 • Jaarbegrotingen PWZZ - opstellen en daarover adviseren aan de Wijkkerkenraad (Wkr)
 • Meerjarenbegrotingen PWZZ - opstellen en daarover adviseren aan de Wkr
 • Jaarrekeningen PWZZ - adviseren aan de Wkr
 • Acties Kerkbalans, voor- en najaarsacties - overleg met coördinatoren Kerkbalans en adviseren aan de Wkr
 • Wijkkasbeheer - overleg over werkwijze en onderlinge afstemming
 • Beheer van de gebouwen (kerkgebouwen en pastorie), incl. opstellen van gebruiksplannen
 • Inrichting van, en installaties in de gebouwen - voorstellen inbrengen in de Wkr
 • Financiële zaken van De Pelgrim - overleg met De Pelgrim en adviseren aan de Wkr
 • Beleidsplannen PWZZ - adviseren Wkr over financiële en personele aspecten en gebouwen
 • Kerkrentmeesterlijke zaken in PGZ-verband - inbreng in CvK en adviseren aan de Wkr
Vergaderfrequentie:
De werkgroep komt ca. 7x per jaar bij elkaar, mede afgestemd op de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters

ONZE RESULTATEN IN 2021 
 • Volgen van kerkdiensten via livestream mogelijk gemaakt
 • Meerjarenbegroting 2021-2028 opgesteld t.b.v. opvulling vacatures predikantsplaatsen
 • Nota keuze gebouwen PWZZ opgesteld
 • Rekeningen POR samengevoegd
WAT DOEN DE KERKRENTMEESTERS
 • Opstellen financiële begroting
 • Opstellen meerjaren onderhoudsbegrotingen 
 • Betalingen van wijkactiviteiten
 • Beheer van de wijkrekening
 • Beheer en onderhoud gebouwen
ONS PLAN IN 2022
 • Parelgrijs 56-58 binnen en buiten opgeknapt
 • Afvoer Regenboog en bestrating verbeteren
 • Evaluatie actie kerkbalans 2022
 • Verdere uitwerking commissie inkomstenwerving PWZZ
 • Opstellen begroting 2023
 • Webpagina maken over werk kerkrentmeesters en inzichtelijke verantwoording financiële uitgaven op website PWZZ