PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Communicatie


Samenstelling werkgroep Communicatie
Voorzitter:
Sofie van der Linden E svdlinden@pangeagroep.nl

Leden:
Jan Blankespoor
Douwe Klaucke
Willem van Lonkhuyzen
Jessica Monker

Taken
Het werkterrein van de WG Communicatie beslaat de volgende aandachtsgebieden:
  • Het ontwikkelen van een huisstijl voor de PWZZ.
  • Het inrichten en onderhouden van een nieuwe website.
  • Coördinatie van de directe informatieverstrekking aan de gemeenteleden via de zogenaamde zondagsbrieven (weekbrieven).
  • Ontwikkelen van een beleid t.a.v. het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter).
  • Het ontwikkelen van een privacy-beleid.
  • Het samenstellen van een (digitaal) boekje met algemene PWZZ-informatie voor alle PWZZ-gemeenteleden
  • Externe communicatie (PR in Streekblad, AD, et cetera).

Vergaderfrequentie
De werkgroep komt ca. 6x per jaar bij elkaar.images/communicatie.png