PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Beleid


Beleidsplan 2021-2025

We gaan iets nieuws beginnen

(versie door wijkkerkenraad vastgesteld)

Het beleidsplan 2021-2025 is in de wijkkerkenraadsvergadering van 26 mei 2021 aangenomen. 
Een samenvatting van de vijf gemeentebijeenkomsten, waarin de gemeente gekend en gehoord is over het beleidsplan vindt u hier

Samen Drie
Eindverslag bestuurlijk samengaan Pelgrimskerk, Oase en Regenboog bespreekversie januari 2019
Rapport Samen Drie (POR)

Jaarplan 2023
Naar aanleiding van de gemeenteavond van 8 mei 2023 vindt u hier het jaarplan 2023.