PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Wat te doen alsGesprek

Soms heb je behoefte aan een gesprek. Over een concrete vraag, om je hart te luchten, dingen op een rij te zetten voor jezelf of om zomaar eens van gedachten te wisselen. Neem dan contact op met één van onze dominees. Je kunt afspreken in de kerk, in hun werkkamer of bij je thuis. Zo’n gesprek is vertrouwelijk, een dominee heeft geheimhoudingsplicht.

Doop

Als er een kind in je gezin gekomen is, kun je kiezen om het te laten dopen. De doop is een teken van Gods liefde voor ons. Dopen doen we op zondagmorgen in een kerkdienst temidden van de gemeente. Als je erover denkt om je kind te laten dopen, maak dan een afspraak met één van de dominees. Ook als je er nog niet uit bent wat je wilt. Of als je partner er anders in staat. In een gesprek verkennen we wat dopen eigenlijk is en helpen we je om hierin de weg te vinden die bij je past.

Belijdenis

Wil je het volhouden op de weg van het geloof, dan is het belangrijk om deel uit te maken van een kerkgemeenschap, maar ook om een keer een ‘statement’ te maken. 'Belijdenis doen' in een kerkdienst is daar een goede vorm voor. Als je nog niet gedoopt bent, zal in dezelfde viering de doop plaatsvinden. De dominees gaan graag met je daarover in gesprek.

Bij deze kerk horen

Als je je thuisvoelt in deze kerk, kun je je bij ons aansluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het hangt van je situatie af, wat passend is. Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met de dominee.

Huwelijk

Een huwelijk sluiten is een taak van de overheid. Als je verbonden bent met onze kerk, kun je je huwelijk laten bevestigen en inzegenen. Wij werken daar graag aan mee! Ook als je trouwt met iemand van hetzelfde geslacht. De trouwdienst kan in ons kerkgebouw plaatsvinden, geleid door één van onze dominees, maar ook ergens anders. Alles in goed overleg uiteraard. Als je wilt dat de kerk erbij betrokken is, neem dan zodra je trouwplannen concrete vorm aannemen contact op met één van de dominees.

Thuis avondmaal vieren

Als je graag avondmaal zou willen vieren en niet in staat bent om naar de kerk te komen, laat het ons weten. Dan komen we naar je toe (thuis of in een instelling of hospice) om in een kleine kring avondmaal te vieren.

Uitvaart

Als iemand die betrokken is bij onze gemeente overlijdt, willen we als kerk graag meeleven. Dus laat het weten aan de dominees en de ledenadministratie. Indien gewenst, kan één van de dominees de afscheidsbijeenkomst leiden of eraan meewerken. Soms wordt gekozen voor een kerkdienst, soms voor een samenkomst waarin geloof onderdeel is. Deze bijeenkomst kan zowel in de kerk, als elders, b.v. in de aula van een begraafplaats of crematorium, plaatsvinden. Let op: stel tijd en inhoud van de bijeenkomst vast in overleg met de predikant, als je zijn/haar medewerking wilt.