PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Vertrouwenspersonen van Zuid


We hebben allemaal wel eens berichten langs zien komen in de media over grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of financiële malversatie. Voorbeelden te over! Dit soort situaties zijn ernstig en kunnen enorme schade berokkenen aan mensen. Helaas kan dit overal voorkomen. Ook in de kerk! De Protestantse wijkgemeente Zoetermeer Zuid heeft er voor gekozen een Veilige gemeente te willen zijn voor alle leden. In het kader van de beleidsnota “Veilige gemeente” heeft de wijkkerkenraad ons in november 2022 benoemd tot vertrouwenspersoon. 

De hoofdtaken van een vertrouwenspersoon zijn:
  • Opvang en begeleiding van het slachtoffer
  • Adviseren
  • Signaleren
  • Informeren
  • Voorlichting en preventie

Het lijkt ons mooi om op deze manier een steentje bij te dragen aan de Veilige gemeente die we met elkaar willen zijn.

Hanneke von Meijenfeldt (06-29566786) en Bram van Strijen
vertrouwensteam@pwzz.nl