PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Over de PWZZ


De "PWZZ" is de afkorting voor Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. De PWZZ is ontstaan uit de drie oorspronke­lijke wijkgemeenten Pelgrimskerk (Dorp), De Oase (Meerzicht) en De Regenboog (Rokkeveen) van de Protes­tantse Gemeente Zoetermeer en kent ook een pioniersplek, De Pelgrim.

De samenwerking van de oorspronkelijke wijkgemeenten begon formeel, toen op 2 december 2012 de wijkgemeenten Pelgrims­kerk, De Oase en De Regenboog in een beleidsverklaring de intentie uitgesproken en vastgelegd was als drie zelfstandige wijkgemeenten intensief samen te werken. Met als doel elkaar te inspireren om kerk te zijn voor elkaar en in de wijken. 

In 2016 kreeg deze samenwerking de vorm van "combinatie van wijkgemeenten". Daarbij bleven de drie wijkgemeenten vooralsnog zelfstandig, met ieder een eigen kerkenraad.

Vertegenwoordigers vanuit die kerkenraden vormden met elkaar een breed wijkmoderamen. Werkgroepen werkten zoveel mogelijk samen, evenals de beroepskrachten. Een aantal kerkdiensten per jaar werd gezamenlijk gevierd.

In 2019 werd op grond van het rapport SamenDrie besloten tot een bestuurlijke fusie om de bestuurlijke last te verminderen. De drie wijkgemeenten werden drie wijkgemeenschappen onder één kerkenraad. De voorlopige naam van de wijkgemeente werd de "POR" (Pelgrimskerk, Oase, Regenboog).

In 2021 is de bestuurlijke fusie gevolgd door een gehele fusie. Vanaf 13 februari 2022 is de officiële start van de PWZZ een feit en worden de zondagse vieringen in De Regenboog gehouden.

Begin 2023 zijn de gebouwen Oase en Pelgrimskerk officieel overgedragen aan de Protestantse gemeente Zoetermeer. In de Oase zullen nog met enige regelmaat activiteiten vanuit de PWZZ plaatsvinden. In de Pelgrimskerk zullen activiteiten tot nader order door kunnen gaan.