PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Diaconie


Samenstelling werkgroep Diaconie
Voorzitter: Elma van den Broek-Buis, E elmavandenbroekbuis@gmail.com
Leden:
Tineke Blankespoor
Wout van Goeverden
Hilde Maassen
Monique Schrijver
Willy van den Bosch - Tieman

In de geloofsgemeenschappen zijn ook verschillende diaconale medewerkers actief.

Taken
Het werkterrein van de WG diaconie beslaat de volgende aandachtsgebieden:

  • Het reageren op diaconale vragen. Het gaat hierbij om het ondersteunen van leden van de wijkgemeente, die in acute financiële nood gekomen zijn. Of op andere manieren initiatieven ontplooien voor mensen die het nodig hebben (zoals actie vakantietas of voedselbankacties).
  • Het voorbereiden en uitvoeren van de viering van de Maaltijd van de Heer.
  • Het voorbereiden incl. communicatie, uitvoeren en afhandelen van de inzameling van de gaven tijdens de erediensten.
  • Aanspreekpunt voor een aantal activiteiten in de wijk.
  • ZWO-werk; in onze wijk is binnen het aandachtsgebied van de diaconie de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) actief. Marius Cusell (marius.cusell@hetnet.nl) is aanspreekpunt.
Vergaderfrequentie:
De werkgroep komt ongeveer 10x per jaar bij elkaar.