PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Missie


We zien onszelf als gemeente van Jezus Christus. Vandaaruit willen we als geloofsgemeenschap een levend teken zijn van geloof, hoop en liefde in woord en daad. In vieringen en andere bijeenkomsten komen we samen om God en elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen en om geïnspireerd te raken in ons dagelijks leven.


Als gemeente weten we ons geroepen door God om van betekenis te zijn voor hen die wij ontmoeten of naar wie wij op zoek gaan. Dit doen we door het Evangelie te delen met hen die zoeken naar zin en betekenis voor hun eigen leven en door het bieden van hulp aan mensen die om wat voor reden ook kwetsbaar zijn.

Vanuit onze drie geloofsgemeenschappen willen we toegroeien naar één vitale, hechte en open geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voortdurend bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving.
We zijn ons bewust van verschillen in geloofsbeleving. We komen vanuit drie voorheen zelfstandige wijken met eigen tradities en gewoonten. Samen willen we bouwen aan onze gemeente.

We zorgen voor een lichte organisatie die de werkgroepen de ruimte biedt die zij nodig hebben en waarin initiatieven  kunnen ontstaan.
De wereld om ons heen verliezen we niet uit het oog. In de wijken waar we leven willen we in woord en daad van betekenis zijn.