PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Pastoraat


Samenstelling werkgroep Pastoraat
Voorzitter:
Marianne Brouwers, pastoraal ouderling, E fhj.mj@brouwersonline.nl

Pastores:
Ds. Jan van der Wolf en ds. Els van der Wolf-Kox

Pastoraak bezoekwerk:
Voor wijken met postcode eindigend op:

Ds. Jan van der Wolf
-11 (Stadscentrum)
-22 (Palenstein)
-16 (Meerzicht) behalve Albrandswaard
-19 (Rokkeveen)

Ds. Els van der Wolf-Kox
-12 (Dorp)
-13 (Driemanspolder)
-15 (Meerzicht) plus Albrandswaard
-18 (Rokkeveen)
en de buitenwijkse leden

Leden:
Wil Bettenhaussen
Mieke Brak
Breg van Dam
Riet Haye
Astrid Maas, 

én nog vele contactpersonen …

Hoofdtaak:
Het doel van de werkgroep Pastoraat is steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden aan het pastoraal werk. 'Het omzien naar elkaar' is hierbij leidend.

Deeltaken:
  • Aanwezig zijn bij alle hoogte- en dieptepunten in het leven van gemeenteleden
  • Organisatie van de nabestaandenavond en eeuwigheidszondag
  • Afstemmen en regelen van de wekelijkse bloemengroet
  • Incidentele en structurele aandacht voor gemeenteleden
  • Organisatie van de tweemaandelijkse verjaardagsfeesten
  • Aandacht voor nieuwkomers en huwelijksjubilea
  • Organisatie van huiskamergesprekken
  • Organisatie van de eindejaarattenties
Vergaderfrequentie:
1 keer per maand (zonder medewerkers pastoraat)
1 keer per jaar met medewerkers pastoraat

Voor de gemeenteleden is op het interne deel van de website van de werkgroep pastoraat Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer - Zuid het volgende rapport te lezen:
‘Inspirerend pastoraat, met vreugde omzien naar elkaar!’
(d.d. 30-09-2021).