PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Pastoraat


Samenstelling werkgroep Pastoraat
Voorzitter:
Marianne Brouwers, pastoraal ouderling, E fhj.mj@brouwersonline.nl

Pastores
ds. Sandra Hermanus-Schröder
ds. Marjan Zebregs

Leden:
De Pelgrimskerk
Astrid Maas (pastoraal ouderling)
Joke Westerhof (medewerker pastoraat)
De Oase
Riet Haye (contactpersoon en medewerker pastoraat)
Breg van Dam (medewerker pastoraat)
De Regenboog
Wil Bettenhaussen (pastoraal ouderling)
Mieke Brak (pastoraal ouderling) 
Henk Fokke (pastoraal ouderling en ledenadministrateur)

Hoofdtaak:
Het doel van de werkgroep Pastoraat is steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden aan het pastoraal werk. 'Het omzien naar elkaar' is hierbij leidend.

Deeltaken:
  • Aanwezig zijn bij alle hoogte- en dieptepunten in het leven van gemeenteleden
  • Organisatie van de nabestaandenavond en eeuwigheidszondag
  • Afstemmen en regelen van de wekelijkse bloemengroet
  • Incidentele en structurele aandacht voor gemeenteleden
  • Organisatie van de tweemaandelijkse verjaardagsfeesten
  • Aandacht voor nieuwkomers en huwelijksjubilea
  • Organisatie van huiskamergesprekken
  • Organisatie van de eindejaarattenties

Vergaderfrequentie:
1 keer per maand (zonder medewerkers pastoraat)
1 keer per jaar met medewerkers pastoraat

Voor de gemeenteleden is op het interne deel van de website van de werkgroep pastoraat Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer - Zuid het volgende rapport te lezen:
‘Inspirerend pastoraat, met vreugde omzien naar elkaar!’
(d.d. 30-09-2021).