PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Pastoraat


Samenstelling werkgroep Pastoraat
Voorzitter:
Marianne Brouwers, pastoraal ouderling, E fhj.mj@brouwersonline.nl

Pastores:
Ds. Jan van der Wolf en ds. Els van der Wolf-Kox

Pastoraak bezoekwerk:
Voor wijken met postcode eindigend op:

Ds. Jan van der Wolf
-11 (Stadscentrum)
-22 (Palenstein)
-16 (Meerzicht) behalve Albrandswaard
-19 (Rokkeveen)

Ds. Els van der Wolf-Kox
-12 (Dorp)
-13 (Driemanspolder)
-15 (Meerzicht) plus Albrandswaard
-18 (Rokkeveen)
en de buitenwijkse leden

Leden:
Mieke Brak
Breg van Dam
Riet Haye
Astrid Maas, 

én nog vele contactpersonen …

Hoofdtaak:
Het doel van de werkgroep Pastoraat is steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden aan het pastoraal werk. 'Het omzien naar elkaar' is hierbij leidend.

Deeltaken:
  • Aanwezig zijn bij alle hoogte- en dieptepunten in het leven van gemeenteleden
  • Organisatie van de nabestaandenavond en eeuwigheidszondag
  • Afstemmen en regelen van de wekelijkse bloemengroet
  • Incidentele en structurele aandacht voor gemeenteleden
  • Organisatie van de tweemaandelijkse verjaardagsfeesten
  • Aandacht voor nieuwkomers en huwelijksjubilea
  • Organisatie van huiskamergesprekken
  • Organisatie van de eindejaarattenties

Afspraken m.b.t. de huwelijksjubilea:
12½ jaar getrouwd ouderling of medewerker pastoraat bezoekt en bezorgt bloemen
25 jaar getrouwd idem
40 jaar getrouwd idem
50 jaar getrouwd idem
55 jaar getrouwd idem
60 jaar getrouwd predikant bezoekt en bezorgt bloemen
65 jaar getrouwd idem
70 jaar getrouwd idem

 

Vergaderfrequentie:
1 keer per maand (zonder medewerkers pastoraat)
1 keer per jaar met medewerkers pastoraat

Voor de gemeenteleden is op het interne deel van de website van de werkgroep pastoraat Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer - Zuid het volgende rapport te lezen:
‘Inspirerend pastoraat, met vreugde omzien naar elkaar!’
(d.d. 30-09-2021).