PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Pastoraat


Samenstelling werkgroep Pastoraat
Voorzitter:
Marianne Brouwers, pastoraal ouderling, E fhj.mj@brouwersonline.nl
Leden:
De Regenboog
Wil Bettenhaussen (pastoraal ouderling)
Mieke Brak (pastoraal ouderling) 
Henk Fokke (pastoraal ouderling)
Sandra Hermanus (adviseur)
Aty Looijen (medewerker pastoraat)
Wil Meurs (medewerker pastoraat)
Cokky Opschoor (medewerker pastoraat)
Mariëtta Portier (medewerker pastoraat)
Wilmy van Wattum (medewerker pastoraat)
Wietske van der Wiel (medewerker pastoraat)
De Pelgrimskerk
Astrid Maas (pastoraal ouderling)
De Oase
Riet Haye (contactpersoon)

Hoofdtaak:
Het doel van de werkgroep Pastoraat is steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden aan het pastoraal werk. 'Het omzien naar elkaar' is hierbij leidend.

Deeltaken:
  • Aanwezig zijn bij alle hoogte- en dieptepunten in het leven van gemeenteleden
  • Organisatie van de nabestaandenavond en eeuwigheidszondag
  • Afstemmen en regelen van de wekelijkse bloemengroet
  • Incidentele en structurele aandacht voor gemeenteleden
  • Organisatie van de tweemaandelijkse verjaardagsfeesten
  • Aandacht voor nieuwkomers en huwelijksjubilea
  • Organisatie van huiskamergesprekken
  • Organisatie van de eindejaarattenties

Vergaderfrequentie:
1 keer per maand (zonder medewerkers pastoraat)
1 keer per jaar met medewerkers pastoraat