PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Vorming & Toerusting


1. Geloofsgesprekken & gespreksgroepen

  • Iedere laatste donderdag van de maand: (G)een blad voor de mond: 

    Naar het voorbeeld van ‘Krant op tafel’ in de Adventskerk houden we elke laatste donderdag van de maand (10 keer per jaar) een gespreksbijeenkomst met als uitgangspunt een of meer artikelen uit de krant, bij voorkeur van de voorafgaande twee weken. Iedere deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee dagen voor de betreffende donderdagavond een scan van een of meer artikelen aan de beide organisatoren (zie hieronder), die vervolgens een keuze daaruit maken en een avondprogramma zullen opstellen. Vervolgens wordt elke aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van tevoren geïnformeerd over het programma (inclusief de benodigde scans)  van de betreffende avond.

    Ton Verheijke  (ton.verheijke@live.nl) en Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl)

2. Nabespreking erediensten/vieringen

3. Thema avonden