PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 6 januari 2023

Overdracht Oase en Pelgrimskerk


Op 6 januari zijn in een officiële bijeenkomst in De Regenboog de gebouwen Oase en Pelgrimskerk door de wijkgemeente PWZZ overgedragen aan de Protestantse gemeente Zoetermeer.

De voorzitter van de wijkkerkenraad Beppie van der Plas bedankte samen met Sofie van der Linden de mensen die sinds de fusie die tot de PWZZ geleid heeft actief bij het beheer van de gebouwen betrokken zijn geweest. Zij kregen persoonlijk een zakje zaadjes uitgereikt als symbool van groei.

Marja Oosterveen, beheerder van de Regenboog en spil in het algemeen beheer kreeg een speciaal dankwoord en een boeket bloemen voor het vele werk dat zij verzet.

Daarna vond de ondertekening van de overdrachtspapieren plaats. Het gebouw van De Oase zal onder andere verhuurd worden aan het Diaconaal centrum dat ook gedeeltelijk is gehuisvest in de Genesarethkerk. Ook het missionair-spiritueel-diaconaal centrum De Pelgrim zal vanaf 1 januari haar basis hebben in De Oase.
De Pelgrimskerk zal vermoedelijk ergens in 2023 verkocht worden. Tot dan zullen er nog activiteiten vanuit de PWZZ plaatsvinden.

De twee zalen in de Regenboog kregen een andere naam. Vanaf nu heten zij de Pelgrimszaal en de Oasezaal. De aanduiding daarvan werd op feestelijke wijze onthuld.

De gezellige bijeenkomst, waarbij veel leden van de PWZZ aanwezig waren, werd vervolgd met een drankje en een hapje.

De foto's van deze bijeenkomst zijn op het ledengedeelte te bekijken.