PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
zondag 11 april 2021

Toekomst Pelgrimskerk & Oase & Regenboog


De wijkkerkenraad nodigt u van harte uit om te komen spreken over het beleidsplan 2021-2025 voor de POR.

Zoals u al in de eerdere presentatie van Bram Schriever heeft kunnen horen, wordt in het beleidsplan gekozen voor 1 wijkgemeente, met 1 herkenbare kerkdienst op de zondag, naast ruimte voor alternatieve vieringen op andere tijden. Dit heeft ook consequenties voor de gebouwen. Ook daar willen we met u over van gedachten wisselen. Het beleidsplan en de notititie van de kerkrentmeesters over de gebouwen zijn via deze site te downloaden of op te vragen bij de scriba (scribavandepor@gmail.com). Geprinte exemplaren zullen ook tijdens de gemeenteberaden verkrijgbaar zijn.

De gemeenteberaden zullen gehouden worden op: 

  • 15 april om 19.00 uur in de Regenboog
  • 18 april om 11.30 uur (na de eredienst) in het Centrum
  • 20 april om 14.30 uur in de Oase
  • 22 april om 19.00 uur in het Centrum

Vooralsnog zijn 4 bijeenkomsten gepland.  Ook kunt u uw vragen en opmerkingen schriftelijk indienen bij de scriba: Frits von Meijenfeldt, Tintlaan 85, 2719 AM Zoetermeer, scribavandepor@gmail.com

Vanwege de coronaregels zullen per bijeenkomst maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn. Mocht er behoefte bestaan aan meer dan 4 bijeenkomsten dan worden er meer georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via de website of door een mail te sturen naar reserveringenpor@gmail.com. met vermelding van uw naam, aantal aanwezigen, telefoonnummer en datum van voorkeur.

Namens de wijkkerkenraad, Frits von Meijenfeldt (scriba)