PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 4 juni 2021

Beroepingswerk van start


Op donderdag 3 juni jl. is de beroepingscommissie geïnstalleerd.

De commissie bestaat uit Jaap van den Berg (voorzitter), Anton Eelco Gerritsma, Jan van de Graaf, Astrid Maas, Jos Nouwt, Annie Piening, Deborah van Velzen, Ton Verheijke, Willem Vooijs, Marieke van der Zee en Renate van Zoelen.

We zijn blij dat deze commissie, die zo representatief mogelijk is voor onze wijkgemeente, van start gaat om te gaan werven voor twee predikanten (1,8 fte). Waarom duurt het zo lang voordat we weer een nieuwe predikant hebben?

  1. Welke visie heeft de (wijk-)gemeente  voor de komende jaren? De kerkenraad van de PWZZ heeft op 26 mei jl. een besluit genomen over ons beleidsplan. Zonder heldere visie of midden in een fusieproces zal het animo voor vacature(s) gering zijn!
  2. Hebben we een reële inschatting van de financiële mogelijkheden in de komende 8 à 10 jaar? Hoeveel formatieruimte kunnen we ons veroorloven? De kerkrentmeesters hebben berekend dat dit 1,8 fte is.
  3. Het moderamen en de wijkkerkenraad hebben vervolgens ingestemd met deze inschatting.
  4. De inschatting van de financiële perspectieven is daarna voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters van de PGZ. Die heeft ermee ingestemd.
  5. Hetzelfde geldt als volgende stap voor de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ.
  6. De AK heeft het voorstel voor vacaturevervulling vervolgens voorgelegd aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Die toetst het voorstel op de vraag of de wijkgemeente kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. Recent heeft de CCBB onze wijkgemeente een zogenaamde solvabiliteitsverklaring verleend.
  7. Tenslotte moet het Breed Moderamen (BM) van de Classis nog instemmen met het voorstel. Die toetst of de werktijden van de predikantsvacature(s) van voldoende omvang zijn. Met 1,8 fte lijkt dat goed te zitten. Het voorstel is vorige week voorgelegd aan het BM. Op 3 juni jl. ontving ons moderamen het bericht dat de toestemming er is…!
  8. Nu kan en gaat de beroepingscommissie gelijk aan de slag.
  9. Voordat één of meer predikanten worden beroepen krijgen we weer te maken met kerkordelijke procedure-stappen, waardoor ook deze fase de nodige tijd zal vergen.

Wij bidden de commissie Gods zegen toe voor haar belangrijke werkzaamheden en hopen zo spoedig mogelijk twee geschikte predikanten te kunnen beroepen.

Frits von Meijenfeldt, scriba PWZZ