PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
maandag 1 maart 2021
 POR

Ambulant predikant


Vanaf 1 maart 2021 is ds. Marjan Zebregs uit Wateringen verbonden aan de POR als ambulant predikant voor 12 uur in de week gedurende één jaar.

Haar aandacht zal specifiek uitgaan naar pastoraat in De Oase en het voorgaan tijdens de erediensten. Vanaf 28 februari 2021 is haar intrededienst te bekijken op het YouTube kanaal van de POR.Zestig jaar geleden ben ik geboren in Rotterdam. Na mijn middelbare school in Deventer, ben ik in Enschede bestuurskunde gaan studeren. Na mijn afstuderen heb ik 27 jaar diverse functies bij de rijksoverheid vervuld. In 1988 ben ik getrouwd met Rolf Voormolen en we hebben een dochter Machteld (1991) en een zoon Reinout (1995) gekregen. Tot 2015 woonden we in Voorburg. Tijdens een eredienst in onze wijkgemeente eind 2006 kreeg ik mijn roeping. Enkele maanden daarna ben ik in Leiden begonnen met de opleiding tot gemeentepredikant. De eerste vijf jaar studeerde ik naast mijn baan als rijksambtenaar. Na mijn afstuderen aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in 2014, ben ik anderhalf jaar ‘bijstand in pastoraat’ geweest in de wijkgemeente ‘Den Haag ZuidWest’. Op 19 april 2015 ben ik in 'De Goede Herder' in Valkenburg ZH bevestigd als predikant en heb ik daar intrede gedaan. Op 11 oktober 2020 heb ik intrede gedaan in 'De Lichtbron' in Wateringen-Kwintsheul-Wateringseveld. Begin februari kreeg ik totaal onverwacht een telefoontje van de Protestantse Kerk of ik interesse had in een tijdelijke aanstelling als ‘ambulant predikant’. Als deeltijd predikant van 'De Lichtbron' met een – gelukkig – goede gezondheid, heb ik er ruimte voor. Enthousiast werd ik, toen ik de naam van de POR hoorde, omdat ik goede herinneringen heb aan mijn stage in 2013 bij de wijkgemeente ‘De Regenboog’, inclusief de toenmalige contacten met de ‘Pelgrimskerk’ en ‘De Oase’. De afgelopen jaren ben ik incidenteel voorgegaan in elk van de drie POR kerken. Ik kijk uit om de POR te gaan dienen in pastoraat en eredienst. Ds. Carina van Velzen-Kapteyn heeft mij informatie gegeven voor mijn pastorale taak en Beppie van der Plas voor het geheel. Het pastoraat zal ik als regel op dinsdag doen. Voor de POR en voor 'De Lichtbron' geldt dat er flexibiliteit is bij specifieke behoefte aan een predikant. Ik ben te bereiken via de mail: m.zebregs@protestantsekerk.nl  of via de contactpersonen van De Oase, Riet Haye en Eveline van Velzen.

Vrede en alle goeds!

Ds. Marjan Zebregs m.zebregs@protestantsekerk.nl  werkdag: dinsdag