PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
zondag 9 januari 2022

Nieuws uit de wijkkerkenraad


Een nieuw jaar

Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen een gezegend nieuwjaar. Een jaar waarin veel te gebeuren staat.

Aan het eind van de maand januari zijn er de laatste erediensten in De Oase en de Pelgrimskerk. Het is niet waarschijnlijk dat we dat zo kunnen vieren als we gehoopt hebben en zullen de slotdiensten naar alle waarschijnlijkheid alleen online plaatsvinden. Daarom zal het afscheid voor de gemeenteleden op een ander moment gevierd worden. U hoort daar later nog meer over.

 

Beroepingsprocedure

De wijkkerkenraad heeft zaterdag vergaderd over de voordracht van de beroepingscommissie, de Algemene kerkenraad vergadert as. woensdag. Normaliter zou dan een gemeenteberaad volgen.

Dat is echter in de huidige omstandigheden niet mogelijk. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat u als gemeentelid betrokken bent bij de keuze voor de nieuwe predikanten.

Daarom ontvangt u, samen met de envelop voor de actie kerkbalans, een brief met daarin de voordracht van de beoogde kandidaten, met nadere informatie. Bovendien zal ook op het beveiligde gedeelte van de website, dat alleen voor leden bestemd is, nadere informatie te vinden zijn. U kunt natuurlijk altijd ook bellen met de voorzitter.

Op 29 januari zullen de kerken geopend zijn voor het uitbrengen van uw stem. Het stemformulier zal als bijlage bij de Nieuwsbrief verschijnen en is ook te downloaden via onze website.

In de Nieuwsbrief van de komende weken wordt u nader op de hoogte gebracht.

Beppie van der Plas, voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid.