PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Gezocht: invulling vacatures College van Diakenen (Scriba en Penningmeester)


In het College van Diakenen (CvD) worden de functies van scriba en penningmeester vacant. 

Beide kunnen worden ingevuld door een diaken die alleen deze functie als taak heeft. Denk voor de scriba aan 2 uur en voor de penningmeester 4 uur per week. Voor de penningmeester is een financiële achtergrond gewenst. De scriba en penningmeester zijn lid van het moderamen van het CvD. Het CvD vergadert 2x per jaar.
Nadere detailinformatie is opvraagbaar.
De huidige scriba en penningmeester komen uit Zoetermeer-Noord. De Oosterkerk levert de voorzitter. Het is gewenst dat Zoetermeer-Zuid nu invulling geeft aan één van deze vacatures.

Graag reactie naar Wout van Goeverden (T 079 352 18 29) of Tineke Blankespoor (T 079 321 21 64)